En chock med barncancermagnitud;

förstör trosuppfattningar, pulveriserar normer, omorganiserar prioriteringar.

En möjlighet till omstrukturering och uppgradering.

En möjlighet att resa lättare.

Intuitiv vägledning

Min passion är att visa vägen till ditt inre centrum, ögat i din egen orkan, samt hur du därifrån kan utveckla djup inre balans.

 

Mitt fokus är att spegla de svar du har inom dig. Därför inriktar vi oss på:

  • att visa vägen till ditt eget centrum

  • hur genvägen till alla lösningar går igenom dig själv

  • att optimera din egen verktygslåda så att du kan hjälpa dig själv i varje given situation