Andlig vägledning -

Bli medveten om ditt medvetande

Av alla uppgraderingar du gör, är den av ditt eget medvetande den viktigaste!

     

I den andliga vägledningen speglas de budskap du redan har inom dig. När vi är för "utspädda" för att höra vår egen inre röst, kan denna personliga vägledning upplevas som en uppgradering och förstärkning av din intuition. 

Vi fokuserar vi på hur du praktiskt kan använda dig av informationen du får, genom att optimera din egen verktygslåda så att du kan hjälpa dig själv i varje given situation. 

Den viktigaste relationen av alla är den vi har med oss själva. Först när du kan tillgodogöra dig all den informationen du redan får från dig själv, blir dina val och beslut och även relationer mer självklara.

Välkommen att boka tid!

 

 

IMG_2685.JPG

Hopp, Tröst och Tillit

till föräldrar som står inför en

barncancer behandling