Vill du utveckla din inre balans?

Min passion är att visa vägen till ditt inre centrum, ögat i din egen orkan, samt hur du därifrån kan utveckla djup inre balans. Detta gör jag genom:

Föreläsningen ”Cancerns Gömda Gåvor”. 

Föreläsningen bygger på boken ”Cancerns Gömda Gåvor”, som består av 33 insikter. Du får även utförlig vägledning till hur du själv kan ta dig till den platsen inom dig där du kan finna vila, samt hur du kan fokusera på målet istället för de hinder som livet kommer med.

Personlig vägledning
Mitt fokus är att spegla de svar som du har inom dig. Därför inriktar vi oss på:
• att visa vägen till ditt eget centrum
• hur genvägen till alla lösningar går genom dig själv
• att optimera din egen verktygslåda så att du kan hjälpa dig själv i varje given situation
 

Jag jobbar även med Auratransformation™ som är en permanent expansion av ditt medvetande. För mer information, klicka här.

Hopp, Tröst och Tillit

till föräldrar som står inför en

barncancer behandling