Anna Herslow Lind

Jag har haft turen att studera vårt medvetande, yoga och Mindfulness på många håll i världen. Dels genom utbildningar men också genom att under många år bo och arbeta i näringslivet, i andra länder och kulturer.

Men det var med leukemin som jag fann hela vägen hem till den plats inom mig där allt är stilla även när helvetet stormar utanför. Mitt fokus är att, utifrån vårt eget centrum, inspirera dig att bygga en eller flera broar – dit du önskar vara.

Sedan vår resa genom Leukemin, har jobbat som patient och närstående representant både inom Region Skåne, och Regionalt Cancer Centrum, RCC.

Idag jobbar jag i näringslivet; med säker avfallshantering av cytostatika mot olika avdelningar på sjukhusen främst i Europa.

Anna Herslow Lind

0733-106 106

anna@herslowlind.com

Hopp, Tröst och Tillit

till föräldrar som står inför en

barncancer behandling